Kotły feniks – Najlepsze kotły na rynku

Załączniki i dokumentacja do kotła
Komfort BIO 20

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR):
Zaświadczenie + karta produktu